Dataminingový seminár

 

 • vedúci seminára: Mgr. Marián Grendár, PhD.    --
 • termín konania seminára: každú stredu od 13,30 hod., miestnosť č.41

seminár bol založený v roku 2007

 

2009

 • 11.2.09, Seminár 1, M. Grendár: Klasifikačný strom
 • 18.2.09, Seminár 2, M. Grendár: Diskriminačná analýza
 • 25.2.09, Seminár 3, M. Grendár: Logistická regresia
 • 4.3. 09, Seminár 4, M. Grendár: Náhodný les
 • 11.3.09, Seminár 5, M. Grendár: Strom a les cez test
 • 18.3.09, Seminár 6, M. Grendár: Biploty
 • 25.3.09, Seminár 7, P. Kráľ: Fuzzy množiny a datamining
 • 1.4.09, Seminár 8, P. Kráľ: Viachodnotová logika
 • 8.4.09, Seminár 9, M. Grendár  & P. Kráľ: Pravdepodobnostná vs. fuzzy regulácia
 • 15.4.09, Seminár 10, P. Kráľ, Fuzzy náhodná premenná
 • 22.4.09, Seminár 11, O. Šuch a M. Kabáč, Webmining ekonomických dát a spracovanie veľkého množstva dát v R
 • 29.4.09, Seminár 12, M: Janišová, Formalizovaná klasifikácia vegetácie
 • 6.5. 09, Seminár 13, H. Gu (Dalhousie Univ.), Interpretable dimension reduction
 • 13.5. 09, Seminár 14, O. Šuch, Asociácie
 • 20.5.09, Seminár 15, M. Grendár, EM algoritmus
 • 27.5.09, Seminár 16, Hong Gu, Partial Generalized Linear Models
 • 3.6. 09, Seminár 17, K. Olšavská, Štatistika v systematike vyšších rastlín
 • 9.6. 09, Seminár 18, M. Grendár, Bayesovská štatistika
 • 17.6. 09, Seminár 19, L. Lašová, Kvantilová regresia
 • 24.6. 09, Seminár 20, V. Valenčáková, Sekvenčné pravidlá
 • 8.7.09, Seminár 21, T. Hlásny, Modelovanie klímy
 • 6.10.09, Seminár 22, P. Kráľ, Spolupráca SPPS s R-kom
 • 13.10.09, Seminár 23, P. Kráľ, Sentiment analysis
 • 20.10.09, Seminár 24, M. Grendár, Vegan 1
 • 4.11.09, Seminár 25, M: Grendár, Vegan 2
 • 11.11.09, Seminár 26, T. Hlásny, Ako na hranice v krajine?
 • 18.11.09, Seminár 27, P. Kráľ, Panelové dáta 1
 • 25.11.09, Seminár 28, P. Kráľ, Panelové dáta 2
 • 2.12.09,   Seminár 28, P. Kráľ, Panelové dáta 3
 • 9.12.09,   Seminár 29, M. Grendár, Empirická vierohodnosť
 • 16.12.09, Seminár 30, M. Grendár,  Štrukturálna analýza časových radov

 

2010

 • 17.2.10, M. Grendár, Mnohorozmerné časové rady a VAR
 • 24.2. 10, M. Grendár, Analýza prežívania (základné pojmy)
 • 2.3.10,   M. Grendár, Analýza prežívania (Kaplan Meier)
 • 10.3.10, M. Grendár, Analýza prežívania (Coxov model)
 • 17.3.10, M. Grendár, Analýza prežívania v Rku
 • 14.4.10, M. Grendár, Analýza prežívania v Rku (dokončenie)
 • 5.5.10, M. Grendár, Dáta-miningové nástroje v analýze prežívania
 • 29.9.10, P. Laník, Štatistika v dotazníkoch I
 • 6.10.10, P. Laník, Štatistika v dotazníkoch II
 • 13.10.10, P. Laník, Štatistika v dotazníkoch III
 • 20.10.10, M. Grendár, Ridge a LASSO
 • 27. 10. 10, O. Šuch, Voľba bázy
 • 10. 11. 10, P. Kráľ, Výber modelu I
 • 24. 11. 10, P. Kráľ, Výber modelu II
 • 8.12.10, V. Valenčáková, MDL a Bootstrap
 • 15. 12. 10, L. Lašová, Bootstrap, ML, Bayes

 

2011

 • 16.2.11, M. Grendár, ICA v  R-ku
 • 23.2.11, M. Stachová, Ansamblové metódy
 • 2.3.11, L. Potisková, Case-control štúdie
 • 9.3.11, P. Kráľ, Case-control štúdie II
 • 16.3.11, R. Kliment, Štatistika expertných skúmaní
 • 23.3.11, P. Kráľ, Case-control štúdie III
 • 30.3.11, B. Tomášik, Dáta o kozmickom žiarení
 • 6.4.11, V. Valenčáková, Zhluková analýza
 • 13.4.11, L. Lašová, Lattice
 • 20.4.11, P. Laník, MARS
 • 28.9.11, M. Grendár, ReEL: ilustračný príklad
 • 5.10.11, O. Šuch, Zhlukovanie foném
 • 12.10.11, M. Grendár, Určovanie veľkosti vzorky: Neyman-Pearson vs. pomer vierohodnosti
 • 26.10.11, M. Grendár, Box, Hunter & Hunter (BHH), Statistics for experimenters, Ch 1-3
 • 2.11.11,  M. Grendár, BHH, Ch 1-3
 • 9.11.11, P. Laník, BHH, Ch 4
 • 16.11.11, P. Laník, BHH, Ch 4
 • 23.11.11, L. Potisková, BHH, Ch. 5
 • 30.11.11, L. Potisková, BHH, Ch. 5
 • 7.12.11, L. Mackovičová, BHH, Ch. 6
 • 14.12.11, J. Majerová, BHH, Ch. 6

 

2012

 • 22.2.12, O. Šuch, BHH, Ch. 7 -- R code at: http://seldon.it.northwestern.edu/sscc/R/lib64/R/library/BsMD/doc/BsMD.R
 • 29.2.12, P. Kráľ,  BHH, Ch. 8
 • 14.3.12, M. Stachová, BHH, Ch. 9
 • 21.3.12, M. Stachová, BHH, Ch. 9
 • 28.3.12, P. Kráľ,  Regresné modelovanie bohatosti vegetačných druhov
 • 11.4.12, M. Stachová, BHH, Ch. 9
 • 18.4.12, M. Grendár, BHH, Ch. 10
 • 25.4.12, M. Grendár, BHH, Ch. 10-11
 • 2.5.12, M. Grendár, BHH, Ch. 11
 • 9.5.12,  M. Grendár, BHH, Ch. 11
 • 7.11.12,  L. Mackovičová, BHH, Ch 12
 • 14.11.12, L. Mackovičová, BHH, Ch 12
 • 21.11.12, M. Grendár, Kvantilová regresia v ekonometrii
 • 28.11.12, M. Grendár, Má zmysel prevádzať p-hodnotu na Bayesov faktor?
 • 12.12.12, P. Kráľ, Testovanie Christensenovho 'Testing Fisher, Neyman, Pearson, and Bayes', American Statistician, 59/2:121-126, 2005.

 

 2013

 • 13.3.13, M. Stachová, Bayesovské klastrovanie
 • 10.4.13, P. Kráľ, Multiple comparisons podľa Gelmana a kol., I
 • 24.4.13, P. Kráľ, Multiple comparisons podľa Gelmana a kol., II
Joomla Templates by Joomla51.com