Matematická analýza (PhD.) - zoznam členov odborovej komisie

 

Banská Bystrica - Katedra matematiky FPV UMB

doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.

prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

 

Banská Bystrica - Inštitút matematiky a informatiky, spoločné pracovisko SAV a UMB

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

 

Bratislava - FMFI UK

prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc.

doc. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

 

Bratislava - MÚ SAV

doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.

 

Košice - MÚ SAV

doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.

 

Liptovský Mikuláš - VA SNP

doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.

Joomla Templates by Joomla51.com