Matematická štatistika a finančná matematika (Mgr.) --- predmety - informácie od vyučujúcich

  
 
1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Povinné predmety

Matematická štatistika 1

3/2

Matematická štatistika 2 

3/2

Matematická štatistika 3 

3/2

Matematická štatistika 4 

3/2

Teória pravdepodobnosti 2

3/1

Ekonometria 1

2/2

Ekonometria 2

2/2

 

Finančná matematika 3

3/1

Finančná matematika 4

2/1

   

Finančná matematika 5

2/1

Poistná matematika 2

0/2

Poistná matematika 3

2/1

Poistná matematika 4

2/1

 
     

Prax

3 týždne

      Diplomová práca

Povinne voliteľné predmety

Metrické priestory a topológia

2/1

Dynamické systémy 1

2/1

Dynamické systémy 2

2/1

 

Diferenciálne rovnice 2

2/1

Diferenciálne rovnice 3

0/2

Funkcionálna analýza

2/1

 

Aplikovaná algebra

2/1

Numerická matematika 2

2/2

Optimalizácia 2

2/2

 
   

Moderné a regresné modely

2/0

 
 

Fuzzy množiny

2/1

Diplomový seminár 1

0/2

Diplomový seminár 2

0/2

Výberové predmety

Ako výberové predmety si  študenti môžu, pri dodržaní prerekvizít, zapísať ktorékoľvek predmety ponúkané  katedrou na ktoromkoľvek zo študijných programov, prípadne aj predmety ponúkané inými katedrami.

Joomla Templates by Joomla51.com