Mgr. Zuzana Kellnerová

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 122
alt
tel. 048 / 446 7122, kl. 7122
alt Zuzana.Kellnerovaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

  • Mgr., 2011 FPV UKF NItra
  • interný doktorand: FPV UMB, 2011 - 2014
    • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky
    • školiteľ: Doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc.
    • téma dizertačnej práce:  Využitie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní matematiky pre 2. stupeň ZŠ. (Tvorba inovatívneho metodického materiálu- aplikačné úlohy)

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

  •  Záujmová matematika 2

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com