Mgr. Daniela Guffová

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 224
alt
tel. 048 / 446 7224, kl. 7224
alt Daniela.Guffovaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., PdF UMB Banská Bystrica, 2011
 • interný doktorand: FPV UMB, 2011 - 2014
  • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky
  • školiteľ: Doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
  • téma dizertačnej práce: Integrácia vyučovania matematiky a anglického jazyka metódou CLIL (Content and Language Integrated Learning) na 2. st. ZŠ a na SŠ.

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 00A35 Methodology of mathematics, didactics

Vybrané vedecké publikácie:

 •  

Vyučované predmety:

 • Úvodné sústredenie z matematiky
 • Rovnice a nerovnice
 • Úvodný kurz matematiky
Joomla Templates by Joomla51.com