Mgr.  Slávka Vernárska

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 123
alt
tel. 048 / 446 7123, kl. 7123
alt Slávka.Vernárskaaltumb.sk

 
 

Kvalifikačný rast:

 • Mgr. 2011, FPV UMB Banská Bystrica
 • interný doktorand: FPV UMB, 2011 - 2015
  • študijný odbor: Matematická analýza
  • školiteľ: Doc. Peter Maličký, CSc.
  • téma dizertačnej práce: Zachovávanie topologických vlastností množín zobrazeniami 

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 •  

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

 • Numerická matematika 1
 • Finančná matematika 2
 • Úvod do financií
Joomla Templates by Joomla51.com