Mgr.  Michal Takács

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 123
alt
tel. 048 / 446 7123, kl. 7123
alt Michal.Takacsaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FMFI UK Bratislava 2011
 • interný doktorand: FPV UMB, 2011 - 2015
  • študijný odbor: Matematická analýza
  • školiteľ: Prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
  • téma dizertačnej práce:  Generický chaos

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 37-XX Dynamické systémy a ergodická teória

Vyučované predmety:

 • Matematická analýza 2
 • Vybrané kapitoly z diferenciálnych rovníc

 

Joomla Templates by Joomla51.com