Mgr. Jana Majerová

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 123
alt
tel. 048 / 446 7123, kl. 7123
alt Jana.Majerovaaltumb.sk

 
 

Kvalifikačný rast:

 • Mgr. 2011, FPV UMB Banská Bystrica
 • interný doktorand: FPV UMB, 2011 - 2015
  • študijný odbor: Matematická analýza
  • školiteľ: Doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
  • téma dizertačnej práce: Dynamika na nízkorozmerných varietách

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 37-xx Dynamické systémy a ergodická teória

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

 • Matematická štatistika 1
 • Matematická štatistika 2
 • Matematická štatistika 4
Joomla Templates by Joomla51.com