Mgr. Zuzana Uličná

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 123
alt
tel. 048 / 446 7123, kl. 7123
alt Zuzana.Ulicnaaltumb.sk

 

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FPV UMB, 2010
 • interný doktorand: FPV UMB, 2010 - 2014
  • študijný odbor: Matematická analýza
  • školiteľ: Prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.
  • konzultant: RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
  • téma dizertačnej práce:  Dynamika na jednorozmerných kontinuách

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 37-XX Dynamické systémy a ergodická teória

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

 

Joomla Templates by Joomla51.com