Mgr. Juraj Holos

 

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 123
alt
tel. 048 / 446 7123, kl. 7123

alt Juraj.Holosaltumb.sk

altjuraj.holosaltgmail.com

Kvalifikačný rast:

 • Mgr.,  FMFI UK (Matematická analýza), 2009
 • interný doktorand: FPV UMB, 2010 - 2014
  • študijný odbor:  Matematická analýza
  • školiteľ: Doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.
  • téma dizertačnej práce: Niektoré zovšeobecnenia spojitosti 

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 •  

Vybrané  publikácie:

Vyučované predmety:

 • Cvičenia z matematickej analýzy
 • Vybrané kapitoly z diferenciálnych rovníc

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com