Mgr. Renáta Bartková (rod. Hanesová)

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 123
alt
tel. 048 / 446 7123, kl. 7123
alt Renata.Hanesovaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

 • Mgr. 2011 FPV UMB Banská Bystrica
 • interný doktorand: FPV UMB, 2011 - 2014
  • študijný odbor: Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • školiteľ: Dr. h.c. Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
  • téma dizertačnej práce: Teoria pravdepodobnosti na algebraickych strukturach s aplikaciami v kvantovej mechanike a matematickej statistike.

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 •  

Vybrané vedecké publikácie:

 • Hanesová, R. (2010) Statistical estimations on MV-algebras. In  Proc. of the Eleventh International Workshop on Generalized Nets and the Second International Workshop on Generalized Nets, Intuitionistic Fuzzy Sets and Knowledge Engeneering, London,  66 – 70.
 • Hanesová, R. (2012) Conditional probability on the family of IF-events with product. In New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume I: Foundations , IBS PAN – SRI PAS, Warsaw, 93 – 98.
 • Bartková, R.  Principal Component Analysis and Factor Analysis for IF data sets. In  New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy sets, Generalized Nets and Related Topics. Warsaw. (v tlači)

 

Vyučované predmety:

 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika 2
 • Cvičenia z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
 • Teória pravdepodobnosti 2
Joomla Templates by Joomla51.com