Mgr. Miriam Dubovská

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 122
alt
tel. 048 / 446 7122, kl. 7122
alt Miriam.Dubovskaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

  • Mgr., PdF UMB Banská Bystrica, 1996
  • interný doktorand: FPV UMB, 2013 - 2016
    • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky
    • školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
    • téma dizertačnej práce: Hodnotenie žiakov a jeho vplyv na ich motiváciu

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

  •  00A35 Methodology of mathematics, didactics

Vybrané vedecké publikácie:

  •  

Vyučované predmety:

Joomla Templates by Joomla51.com