Mgr. Michaela Chvojková

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 122
alt
tel. 048 / 446 7122, kl. 7122
alt Michaela.Chvojkovaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2013
 • interný doktorand: FPV UMB, 2013 - 2016
  • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky
  • školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
  • téma dizertačnej práce: Elektronické prednášky v LMS Moodle pre základné resp. stredné školy

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 •  

Vybrané vedecké publikácie:

 •  

Vyučované predmety:

 • Cvičenia z elementárnej matematiky 1
 • Cvičenia z elementárnej matematiky 2
 • Záujmová matematika 1
Joomla Templates by Joomla51.com