• Vytlačiť

Mgr. Alžbeta Brišová

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 122
alt
tel. 048 / 446 7122, kl. 7122
alt Alzbeta.Brisovaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety: