Mgr. Alžbeta Brišová

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt
miestnosť č. 122
alt
tel. 048 / 446 7122, kl. 7122
alt Alzbeta.Brisovaaltumb.sk

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2013
 • interný doktorand: FPV UMB, 2013 - 2016
  • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky
  • školiteľ: Doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
  • téma dizertačnej práce: Integrácia vyučovania matematiky a anglického jazyka metódou CLIL na SŠ (Content and Language Integrated Learning)

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 00A35 Methodology of Mathematics, didactics

Vybrané vedecké publikácie:

 •  

Vyučované predmety:

 • Algebra 2
 • Cvičenia z algebry 2
 • Matematická analýza 3
 • Matematická analýza 4
Joomla Templates by Joomla51.com