Mgr. Jana Bukovinová

Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť A 205(Pedagogická fakulta)
tel. 048 /446 4411, kl. 4411
Jana.Bukovinovaaltumb.sk

 

Kvalifikačný rast:

  • Mgr., FPV UMB v Banskej Bystrici, 2013
  • interný doktorand: FPV UMB, 2013 - 2016
    • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky
    • školiteľ: doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.
    • téma dizertačnej práce: Vývoj edukačných matematických elektronických testov pre bakalársky študijný program Predškolská a elementárna pedagogika

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

  •  00A35 Methodology of mathematics, didactics

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

  • Matematická gramotnosť 1
Joomla Templates by Joomla51.com