Mgr. Elena Murinová

Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť č. 122
tel. 048 / 446 7122, kl. 7122
Elena.Murinovaaltumb.sk

 

Kvalifikačný rast:

  • Mgr., FPV UMB v Banskej Bystrici, 1998
  • interný doktorand: FPV UMB, 2013 - 2016
    • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky

    • školiteľ:doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.

    • téma dizertačnej práce: Vývoj elektronického matematického kurzu pre bakalársky študijný program Predškolská a elementárna pedagogika

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

  •  

Vybrané vedecké publikácie:

  • Murinová, E.: Generic chaos in metric spaces. Acta Univ. M. Belii no. 8 (2000), pp. 43-50

Vyučované predmety:

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com