Mgr. Roman Nedela

Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť č. 123
tel. 048 / 446 7123, kl. 7123
Roman.Nedela3altumb.sk

 

Kvalifikačný rast:

 • Mgr. FPV UMB Banská Bystrica, 2008
 • interný doktorand: FPV UMB, 2013 - 2016
  • študijný odbor: Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • školiteľ: doc. Mgr. Marian Grendár, PhD.
  • téma dizertačnej práce: Analýza symbolických dát

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 •  

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

 • Matematická štatistika
 • Základy štatistiky
Joomla Templates by Joomla51.com