Mgr. Jaroslav Považan

Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť č. 123
tel. 048 / 446 7123, kl. 7123
jaroslav.povazanaltumb.sk

 

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FPV UMB v Banskej Bystrici, 2013
 • interný doktorand: FPV UMB, 2013 - 2017
  • študijný odbor: Matematická analýza
  • školiteľ: Dr. h. c. Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
  • téma dizertačnej práce: 

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 •  

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

 • Matematická analýza 3
 • Diferenciálne rovnice 1
Joomla Templates by Joomla51.com