Mgr. Vladimír Kobza

Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť č. 123
tel. 048 / 446 7123, kl. 7123
vladimir.kobzaaltumb.sk

 

Kvalifikačný rast:

 • Mgr. FPV UMB Banská Bystrica, 2013
 • interný doktorand: FPV UMB, 2013 - 2017
  • študijný odbor: Matematická analýza
  • školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
  • téma dizertačnej práce: Divergence measures between fuzzy sets (Miery divergencie medzi fuzzy množinami).

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 •  

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

 • Cvičenia z kalkulu 1
 • Cvičenia z kalkulu 2
 • Metrické priestory a topológia
Joomla Templates by Joomla51.com